Automatická kresba

neznamená žádnou kouzelnou moc kterou by měli jen vyvolení, dokáže to každý z nás, jde o používání pravé mozkové hemisféry.

Psychotronická automatická kresba znamená mimosmyslové napojení mimořádně citlivých jedinců do vyšších energetických informačních zdrojů existujících ve Vesmíru. Jejím prostřednictvím lze získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a Vesmírem. Na základě výzkumů Psychotronické laboratoře v Praze byla automatická kresba v roce 1989 uznána jako diagnostická vědecká metoda. Touto metodou se otevírají dosud neznámé možnosti diagnostiky.

Lze ji využívat v různých oborech - např. diagnostika v léčitelství, určování patogenních zón, zjišťování některých informací v kriminalistice, armádě ap.

Já osobně ji zatím nevyužívám k diagnostice zdravotního stavu, nicméně kreslená pro určitého člověka působí jako léčivý energetický obrázek, který na nás působí svým vyzařováním. Můžeme si ho pověsit ať na něj vidíme nebo ho nosit sebou, případně na něm sedět nebo ležet :-) .


           

           

           

           

     


AUTOMATICKÁ KRESBA    |    REIKI    |    SHAMBALLA    |    LÉČENÍ NEMOCÍ    |    ŽIVOTNÍ STYL    |    DODÁNÍ ENERGIE    |    DUCHOVNÍ SÍLA