Reiki

Reiki je jedna z nejstarších metod přírodní léčby. Využívá univerzální životní energii, která se nachází všude kolem nás. Po zasvěcení získá každý člověk schopnost předávat tuto energii buď dotykem rukou nebo u vyšších stupňů i na dálku pomocí speciálních symbolů Reiki. Energii lze použít vždy a všude.

Energie Reiki je vždy pozitivní a nikdy nepůsobí proti svobodné vůli člověka. Na druhou stranu ji lze se souhlasem příjemce použít vždy, bez ohledu na to, v jakém je člověk stavu, zda je mladý či starý, zdravý či nemocný. Lidé, stejně jako zvířata a rostliny, reagují na proud energie velmi kladně. Energie je ,,chytrá", nelze ji předávkovat, ona sama ví, kam zacílit, kde je jí nejvíce třeba. Působí na všech rovinách existence, uvádí je do rovnovážného stavu a tím posiluje léčebný proces.Při používání reiki neprovádíme diagnozu, ona sama si najde cestu do míst, která to potřebují.

Práce s energií je vyjádřením lásky a úcty k druhému.

Neexistuje minimální ani maximální doba, po kterou se má energie předávat, nikdy jí nemůžeme dát ani hodně ani málo. Reiki nejprve léčí auru než vstoupí do fyzického těla.


Reiki se dělí na několik stupňů

1. stupeň Reiki, na kterém mistr Reiki člověku otevře energetická centra a on tak získá schopnost energii komukoli předávat. Tato schopnost zůstává člověku celý život.

Ve 2. stupni se terapeuti učí zesilovat a posílat energii i na dálku, emociální léčení a pracovat se symboly Reiki.

3. stupeň (mistrovský) je zaměřen na osobní duchovní růst, hlubší znalosti Reiki a žák se stává mistrem.

Já jsem absolvovala 1. a 2. stupeň v roce 2007. Od té doby tuhle energii používám prakticky každý den, taky jako energetickou ochranu.AUTOMATICKÁ KRESBA    |    REIKI    |    SHAMBALLA    |    LÉČENÍ NEMOCÍ    |    ŽIVOTNÍ STYL    |    DODÁNÍ ENERGIE    |    DUCHOVNÍ SÍLA